Tuloy po kayo sa Bahay Dagitab ng Bahay Saliksikan ng Kasaysayan - BAGONG KASAYSAYAN (BAKAS), INC.
(You are welcome to the electronic (cyber) home of the Bahay Saliksikan ng Kasaysayan -- Bagong Kasaysayan (BAKAS), Inc.)

PO Box 366, UP Campus, Diliman, Lunsod Quezon, Pilipinas
Unit 2, No. 35A Escaler St., Loyola Heights, Lunsod Quezon, Pilipinas
Telefax: 927-2396 E-mail: carmen_penalosa@yahoo.com

hometext2

homeimage


BAHAY DAGITAB NG BAHAY SALIKSIKAN NG KASAYSAYAN : BAGONG KASAYSAYAN (BAKAS), Incorporated.

PO Box 366, UP Campus, Diliman, Lunsod Quezon, Pilipinas
Unit 2, No. 35A Escaler St., Loyola Heights, Lunsod Quezon, Pilipinas
Telefax 927-2396 E-mail: carmen_penalosa@yahoo.com