Meron ba kayong katanungan, komentaryo, mungkahi, at iba pang impormasyon na nais iparating sa amin?

Pangalan:
E-mail Address:
Paksa:
Mensahe: BAHAY DAGITAB NG BAHAY SALIKSIKAN NG KASAYSAYAN : BAGONG KASAYSAYAN (BAKAS), Incorporated.

PO Box 366, UP Campus, Diliman, Lunsod Quezon, Pilipinas
Unit 2, No. 35A Escaler St., Loyola Heights, Lunsod Quezon, Pilipinas
Telefax 927-2396 E-mail: carmen_penalosa@yahoo.com