Buwanan Artsibo: February 2013

Feb 26 2013

Ika-11ng Pambansang Seminar-Workshop

bakas 11

2013 - Ika-11ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “PAMAYANAN (h-k.500,000-250,000 BK.-1588 MK.): Unang Yugto ng Kasaysayan ng Kapilipinuhan sa Pagdiriwang ng Ika-400ng Anibersaryo ng Pagkalimbag ni Thomas Pinpin ng Diksyunaryo ni San Buenaventura (1613).” Programa ng BAKAS 2013 Imbitasyon Paanyaya Para Sa Kasapi ng BAKAS, Inc Ched Memo DepEd Advisory