«

»

May 06 2013

Ika-5ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2007 - Ika-5ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “KAMALAYANG PANRELIHIYON AT PAMBANSA. Pagbabalik-aral sa Karanasang Ispiritwal ng mga Pilipino sa Agos ng Kasaysayan at ang Nagpapatuloy na Papel ng Relihiyon sa Lipunan at Estadong Pilipino.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>