«

»

May 05 2013

Ika-3ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop

2005 - Ika-3ng Pambansang BAKAS Seminar-Workshop ukol sa “Ang mga Etnolingguwistikong Grupo sa Pag-aaral ng Etnisidad. Tungo sa Integratibong Lapit/Metodo ng Pagtuturo at sa Pagpapatibay ng Araling Panlipunan bilang bahagi ng Kurikulum sa Lahat ng Antas Pang-edukasyon.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>